VOĽNÉ MIESTA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

4 ročné štúdium – študijný odbor
4210 M 04 – agropodnikanie farmárstvo – 2 voľné miesta
4210 M 08 – agropodnik poľnohospodársky manažment – 3 voľné miesta
4243 M – mechanizácia pôdohospodárstva – 4 voľné miesta
3 ročné šúdium – učebný odbor
4561 H 01 – poľnohospodárstvo mechanizácia – 5 voľných miest